tara – značenje

 

tara (španski tara od arapskog tarh):
1) masa pakovanja, omota nekog proizvoda, dara;
2) omot robe, ambalaža.

 

tarirati – odrediti, određivati neto masu neke robe odbijanjem tare (mase omota, pakovanja, ambalaže i sl.).