tara – značenje


tara (španski tara):
1) masa pakovanja, omota nekog proizvoda, dara;
2) omot robe, ambalaža.