tara – značenje

 

tara (španski tara od arapskog tarh):

1) masa pakovanja, omota nekog proizvoda, dara;

2) omot robe, ambalaža.

 

tarirati – odrediti, određivati neto masu neke robe odbijanjem tare (mase omota, pakovanja, ambalaže i sl.).