taraba – značenje


taraba (turski taraba, daraba) – plot, ograda od vertikalno postavljenih dasaka ili letava (obično na ulasku u dvorište).