taraba – značenje

 

taraba (turski taraba, daraba) – plot, ograda od vertikalno postavljenih dasaka ili letava (obično na ulasku u dvorište).

 

tarabiti – podizati, graditi tarabu, ograđivati tarabom.