tarana – značenje

 

tarana i tarhana (turski tarhana od persijskog terhāne):

1) osušeno, izmrvljeno zrnasto testo;

2) supa pripremljena s takvim testom.