tarana – značenje

 

tarana i tarhana (turski tarhana od persijskog terhāne):
1) osušeno, izmrvljeno zrnasto testo;
2) supa pripremljena s takvim testom.