tarana – značenje


tarana i tarhana (turski tarhana):
1) osušeno, izmrvljeno zrnasto testo;
2) supa pripremljena s takvim testom.