tarantula – značenje


tarantula (srednjovekovni latinski tarantula):
1) u zoologiji: vrsta otrovnog pauka, Lycosa tarantula;
2) u zoologiji: vrsta guštera iz porodice gekona;
3) trostruka mreža kojom se love barbuni.