tarifa – značenje


tarifa (turski tarife) – spisak zvanično utvrđenih cena, cenovnik usluga, odnosno spisak poslova i njihova novčana vrednost; skala carinskih dažbina, poreskih iznosa i sl.