tava – značenje


tava (turski tava):
1) kuhinjska posuda s dugačkom drškom za prženje i pečenje, tiganj;
2) figurativno: tvrdoglavac, nerazuman čovek.