teatar – značenje


teatar (grčki théatron):
1) pozorište, pozorišna zgrada;
2) pozorišna predstava; događaj koji podseća na pozorišnu predstavu;
3) ukupno dramsko stvaralaštvo jednog pisca;
4) figurativno: gluma; pretvaranje, izigravanje.