teizam – značenje


teizam (grčki theós, -izam) – dogmatsko religiozno-filozofsko učenje po kojem je Bog predstavljen kao osoba, najviše biće, koje je stvorilo svet, koje ga održava i njime upravlja.