tektonika – značenje

 

tektonika (grčki tektonikē, prema téktōn – radnik, graditelj):
1) unutrašnji sastav Zemljine kore, promene u njoj koje su nastale delovanjem unutrašnjih faktora;
2) deo geologije koji proučava građu Zemljine kore i procese koji se u njoj zbivaju (tektonika ploča – u geologiji: teorija po kojoj se Zemljina kora sastoji od nekoliko ploča čije kretanje izaziva pomeranje kontinenata, stvaranje planina, zemljotrese i dr.).

 

tektonski, -a, -o – koji se odnosi na tektoniku, koji je u vezi s pojavama koje izučava tektonika; koji se odnosi na pokrete u Zemljinoj kori (npr. tektonski potres).