tektonika – značenje

 

tektonika (grčki tektonikē, prema téktōn – radnik, graditelj):
1) unutrašnji sastav Zemljine kore, promene u njoj koje su nastale delovanjem unutrašnjih faktora;
2) deo geologije koji proučava građu Zemljine kore i procese koji se u njoj zbivaju (tektonika ploča – u geologiji: teorija po kojoj se Zemljina kora sastoji od nekoliko ploča čije kretanje izaziva pomeranje kontinenata, stvaranje planina, zemljotrese i dr.).