tektonika – značenje


tektonika (grčki tektonikē):
1) unutrašnji sastav Zemljine kore, promene u njoj koje su nastale delovanjem unutrašnjih faktora;
2) deo geologije koji proučava građu Zemljine kore i procese koji se u njoj zbivaju (tektonika ploča – teorija po kojoj se Zemljina kora sastoji od nekoliko ploča čije kretanje izaziva pomeranje kontinenata, stvaranje planina, zemljotrese i dr.).