tektonika – značenje

 

tektonika (grčki tektonikē, prema téktōn – radnik, graditelj):

1) unutrašnji sastav Zemljine kore, promene u njoj koje su nastale delovanjem unutrašnjih faktora;

2) deo geologije koji proučava građu Zemljine kore i procese koji se u njoj zbivaju.

 

tektonika ploča – u geologiji: teorija po kojoj se Zemljina kora sastoji od nekoliko ploča čije kretanje izaziva pomeranje kontinenata, stvaranje planina, zemljotrese i drugo.

 

tektonski – koji se odnosi na tektoniku, koji je u vezi s tektonikom; koji se odnosi na pokrete u Zemljinoj kori.