telemetrija – značenje

 

telemetrija (grčki têle – daleko i métron – mera) – u tehnologiji: postupak merenja na daljinu određenih parametara nekog sistema ili uređaja.