telenovela – značenje


telenovela (portugalski telenovela) – umetnički bezvredna duga televizijska serija ljubavnog karaktera, sa sentimentalnim i melodramskim sadržajem, sapunska opera (naročito iz zemalja španskog jezika i iz Brazila).