teleologija – značenje

 

teleologija (novolatinski teleologia) – u filozofiji: idealističko-religiozno učenje po kojem je sve u prirodi uređeno svrsishodno, prema unapred postavljenim ciljevima.

 

teleološki, -a, -o – koji se odnosi na teleologiju; koji se tiče učenja o svrsishodnosti, celishodnosti.