teleologija – značenje


teleologija (novolatinski teleologia) – u filozofiji: idealističko-religiozno učenje po kojem je sve u prirodi uređeno svrsishodno, prema unapred postavljenim ciljevima.