telepatija – značenje


telepatija (grčki têle ’daleko, udalj’ i páthos ’osećanje, patnja’) – u parapsihologiji, vančulno prenošenje psihičkih procesa od jednog pojedinca do drugog; sposobnost da se događaji koji se zbivaju na velikoj udaljenosti osete i vide istog trenutka kada se odigravaju.