telepatija – značenje

 

telepatija (grčki têle ’daleko, udalj’ i páthos ’osećanje, patnja’) – u parapsihologiji, vančulno prenošenje psihičkih procesa od jednog pojedinca do drugog; sposobnost da se događaji koji se zbivaju na velikoj udaljenosti osete i vide istog trenutka kada se odigravaju.

 

telepat(a) – onaj koji ima sposobnost telepatije; vidovnjak.

 

telepatski, -a, -o – koji se odnosi na telepate i na telepatiju; koji se odvija putem telepatije.