telepatija – značenje

 

telepatija (grčki têle – daleko, udalj i páthos – osećanje, patnja) – u parapsihologiji, vančulno prenošenje psihičkih procesa od jednog pojedinca do drugog; sposobnost da se događaji koji se zbivaju na velikoj udaljenosti osete i vide istog trenutka kada se odigravaju.

 

telepat(a) – onaj koji ima sposobnost telepatije; vidovnjak.

 

telepatski, -a, -o – koji se odnosi na telepate i na telepatiju; koji se odvija putem telepatije.