tematika – značenje

 

tematika (grčki thematikós) – skup problema vezan za određenu naučnu, umetničku, društvenu ili neku drugu oblast; predmet obrade.