tendinitis – značenje


tendinitis (novolatinski tendinitis) – u medicini: upala tetive, najčešće sportska povreda.