tendirati – značenje


tendirati (latinski tendere) – izražavati sklonost ka nečemu, biti sklon nečemu, težiti, stremiti, naginjati.