tenzor – značenje


tenzor (latinski tensor):
1) u matematici: apstraktna jedinica koja predstavlja generalizaciju pojma vektora, koristi se naročito u fizici;
2) u anatomiji: mišić koji zateže ili napinje neki deo tela.