teobromin – značenje


teobromin (novolatinski theobroma) – u hemiji: alkaloid iz semena biljke kakao, ima ga u listovima čaja i kola-orahu, upotrebljava se kao lek za srčana oboljenja i kao sredstvo za podsticanje izlučivanja mokraće.