teofagija – značenje


teofagija (grčki theós ’bog’ i phágein ’jesti’) – učenje u nekim religijama da se bog nalazi u hrani i da ga možemo primiti putem hrane (kod starih naroda se pod tim pojmom podrazumevalo prinošenje životinje kao žrtve).