terakota – značenje

 

terakota (italijanski terra cotta):

1) pečena čista glina;

2) neglazirani umetnički predmeti od pečene gline;

3) boja pečene zemlje (crvenkasta, žućkasta).