terakota – značenje

 

terakota (italijanski terra cotta):

1) pečena grnčarska, čista glina;

2) neglazirani umetnički predmeti izrađeni od takve gline;

3) crvenkastožućkasta boja pečene gline.