terevenka – značenje

 

terevenka (turski tereffü) – razuzdano, bučno veselje, orgijanje, pijanka.

 

terevenčiti – provoditi se na terevenci, bučno se veseliti, pijančiti, orgijati.