termin – značenje

 

termin (latinski terminus):

1) naučni ili stručni naziv, ime određenog pojma;

2) u logici: sastavni element suda (subjekat i predikat);

3) određeno, dogovoreno vreme kada se nešto mora obaviti; rok.