termin – značenje


termin (latinski terminus):
1) naučni ili stručni naziv, ime određenog pojma;
2) u logici: sastavni element suda (subjekat i predikat);
3) određeno, dogovoreno vreme kada se nešto mora obaviti; rok.