terminal – značenje

 

terminal (engleski terminal od latinskog terminalis):

1) završetak, kraj;

2) početak ili završetak neke linije u železničkom, autobuskom ili avionskom saobraćaju; stanica;

3) u računarstvu: uređaj koji je kao deo mreže spojen s elektronskim računarom na kojem se vrši upis i obrada podataka.