terminal – značenje


terminal (engleski terminal):
1) završetak, kraj;
2) početak ili završetak neke linije u železničkom, autobuskom ili avionskom saobraćaju; stanica;
3) u računarstvu: uređaj koji je kao deo mreže spojen s elektronskim računarom na kojem se vrši upis i obrada podataka.