termoregulator – značenje


termoregulator (francuski thermorégulateur) – u tehnici: uređaj za održavanje temperature u određenom rasponu kod električnih aparata, termički regulator.