terpentin – značenje


terpentin (nemački Terpentin) – tečna smola ili smolasto ulje, prvobitno se dobijalo od terpentinskog (borovog) drveta na ostrvima Hiosu i Kipru, ima ga i u drugim četinarima, služi kao razređivač.