tetanija – značenje


tetanija (novolatinski tetania) – u medicini: stanje preosetljivosti nerava i mišića, izazvano poremećajem u izmeni kalcijuma, s bolnim i dugotrajnim grčevima simetričnih delova tela, naročito gornjih ekstremiteta.