tetanus – značenje


tetanus (latinski tetanus od grčkog tétanos) – u medicini: teška infektivna bolest praćena grčevima u mišićima, stezanjem i kočenjem, izaziva je infekcija rane bakterijom Clostridium tetani.