teza – značenje

 

teza (grčki thésis):

1) polazna postavka, tvrdnja koju autor nastoji da dokaže;

2) u Hegelovoj filozofiji, polazna etapa dijalektičke trijade (teza–antiteza–sinteza);

3) u metrici: spuštanje glasa pri izgovaranju određenog stiha, nenaglašeni slog u stopi;

4) naučni rad, disertacija (doktorska teza, magistarska teza).

 

teza (turski teze, teyze) – pokrajinski: majčina sestra, tetka.