tezaurus – značenje


tezaurus (latinski thesaurus):
1) u lingvistici: rečnik, enciklopedija ili neki drugi obuhvatniji leksički priručnik, posebno rečnik sinonima i antonima;
2) u računarstvu: datoteka sinonima nekog jezika u memoriji kompjutera; program za pretraživanje takve datoteke.