timijan – značenje


timijan (nemački Thymian) – u botanici: zimzelena polužbunasta biljka, Thymus vulgaris, upotrebljava se kao začin i kao lek, majčina dušica.