timus – značenje


timus (novolatinski thymus) – u anatomiji: grudna žlezda, limfni organ u gornjem delu grudnog koša u kojem se razvijaju i sazrevaju ćelije imunosistema, a koja atrofira u pubertetu.