tinktura – značenje


tinktura (latinski tinctura) – u farmaciji: lek pripremljen od biljnih ili životinjskih materija ekstrakcijom pomoću alkohola, etra, acetona ili vode; tečni ekstrakt iz biljaka koji se upotrebljava kao lek ili kozmetičko sredstvo.