tiranin – značenje


tiranin (grčki týrannos):
1) istorijski: apsolutni vladar, samodržac u staroj Grčkoj;
2) vladar koji vlada okrutno, samovoljno, nasilnički, despot;
3) okrutan, nemilosrdan, bezobziran čovek; onaj koji se grubo odnosi prema potčinjenima.