tokata – značenje

 

tokata (italijanski toccata, prema toccare – dodirnuti) – u muzici: kraća kompozicija za klavir, orgulje ili drugi klasični instrument s dirkama, obično u brzom tempu, omiljena od XVI do XVIII veka.