tokata – značenje


tokata (italijanski toccata) – u muzici: kraća kompozicija za klavir, orgulje ili drugi klasični instrument s dirkama, obično u brzom tempu, omiljena od XVI do XVIII veka.