tolerancija – značenje


tolerancija (latinski tolerantia):
1) odnos u kojem neko potpuno prihvata drugoga, njegove drugačije običaje, uverenja, mišljenja i dr., pomirljiv odnos (verska tolerancija, nacionalna tolerancija, rasna tolerancija);
2) u tehnici: prihvatljivo odstupanje od zadate veličine.