tonalitet – značenje


tonalitet (nemački Tonalität):
1) u muzici: tonska osnova kompozicije, organizacija lestvice u odnosu na osnovni ton, toniku; ima onoliko tonaliteta koliko i lestvica, tj. ukupno dvanaest durskih (C-dur, Cis-dur itd.) i isto toliko molskih (c-mol, cis-mol itd.);
2) u slikarstvu: boja koja preovlađuje; kolorit.