tonus – značenje


tonus (latinski tonus):
1) u fiziologiji: normalno stanje napetosti mišića, nekog organa ili celog organizma;
2) u muzici: naziv starih grčkih lestvica i crkvenih modusa;
3) u muzici: recitacijsko-melodijski obrazac za pevanje stihova nekog psalma.