toreutika – značenje

 

toreutika (grčki toreutikós):
1) u umetnosti: vajarska dela nastala rezbarenjem drveta i slonovače;
2) u umetnosti: kipovi i dekorativni predmeti u zlatu, srebru ili bronzi, izrađeni pomoću čekića i dleta.