tortikolis – značenje


tortikolis (novolatinski torticollis) – u medicini: grč vratnih mišića koji izaziva deformaciju vrata, torziju, tako da je glava nagnuta na stranu koja je zahvaćena grčem, krivovratost.