torus – značenje


torus (latinski torus):
1) u arhitekturi: element polukružnog preseka u osnovi jonskog stuba;
2) u arhitekturi: ukrasni ispupčeni element na građevini ili nekom njenom delu;
3) u geometriji: telo prstenastog oblika, koje nastaje kada krug rotira oko prave koja ga ne seče a leži u njegovoj ravni;
4) u anatomiji: ispupčenje (jače ili slabije) koštanih, hrskavičnih ili mekih delova tela.