totalitaran – značenje


totalitaran, -rna, -rno (francuski totalitaire):
1) sveobuhvatan, potpun;
2) u politici: svojstven totalitarizmu, totalitaristički; koji funkcioniše po načelima totalitarizma, koji vrši potpunu političku kontrolu.