totalitarizam – značenje


totalitarizam (francuski totalitarisme) – u politici: sistem, način vladavine u kojem država pod vlašću jedne stranke ili jedne osobe (diktatora) kontroliše i ograničava lične i građanske slobode.