totalitet – značenje


totalitet (francuski totalité):
1) skup svih elemenata koji čine jednu celinu, celokupnost, sveukupnost, potpunost;
2) u filozofiji: osnovni termin Hegelove filozofije: apsolutna ideja, potpunost univerzuma; apsolutnost.