tračariti – značenje


tračariti i tračati (nemački tratschen):
1) prenositi, širiti tračeve, ogovarati, klevetati;
2) brbljati o bezazlenim temama iz svakodnevnog života.