traheja – značenje


traheja (srednjovekovni latinski trachea):
1) u anatomiji: organ za disanje u vidu hrskavičave cevi od ždrela do pluća, gde se račva na desnu i levu bronhiju, dušnik;
2) u zoologiji: cevčica sistema za disanje kod insekata;
3) u botanici: deo biljke kojim se sprovode hranljive materije i voda.