traktat – značenje


traktat (latinski tractatus):
1) teorijska rasprava ili spis o nekom pitanju, problemu; studija;
2) u pravu: međunarodni ugovor.