transcendentan – značenje


transcendentan, -tna, -tno (latinski transcendens):
1) koji prevazilazi, prekoračuje neko mesto, područje, granicu; prekogranični;
2) u filozofiji: koji prelazi granice iskustva i područje čovekove svesti;
3) u filozofiji: koji nadilazi čovekova shvatanja, natprirodan, natčulan, nedokučiv;
4) u matematici: koji nije izražen algebarski (npr. transcendentne jednačine).