transcendentan – značenje

 

transcendentan, -tna, -tno (latinski transcendens, prema transcendere – prelaziti, prevazilaziti):
1) koji prevazilazi, prekoračuje neko mesto, područje, granicu; prekogranični;
2) u filozofiji: koji prelazi granice iskustva i područje čovekove svesti;
3) u filozofiji: koji nadilazi čovekova shvatanja, natprirodan, natčulan, nedokučiv;
4) u matematici: koji nije izražen algebarski (transcendentne jednačine – jednačine koje nisu algebarske (npr. logaritamske, trigonometrijske); transcendentan broj – realni broj koji nije algebarski (npr. e, pi)).