tranšeja – značenje


tranšeja (francuski tranchée) – vojno: dugačak rov kojim su povezani položaji na frontu; borbeni rov koji se dobija povezivanjem streljačkih rovova i koji služi za osmatranje, vatreno dejstvo, zaštitu od neprijateljske vatre, za prikriveni saobraćaj i dr.