transfuzija – značenje


transfuzija (latinski transfusio):
1) prenos tečnih materija, pretakanje;
2) u medicini: prenošenje krvi ili krvnih derivata jedne osobe (davaoca) odgovarajuće krvne grupe u krvotok druge osobe (primaoca).