tranširati – značenje


tranširati svrš. i nesvrš. (francuski trancher) – (i)seći na komade, (ras)komadati, raseći, rasecati (meso, pečenje).